طریقه تميز کردن سنگ فيروزه

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
تميز کردن سنگ فيروزه

سنگ فيروزه از سنگ‌هاي زینتی و با ارزشی است که به علت وجود خلل و فرج‌های زياد درونش نبايد آن را با آب ‌شست و برای تمیز کردن آن بهتر است از پارچه‌ ی نخی نرم و تميز يا چرم استفاده شود.

کانی این سنگ براحتی کثيف و گرد آلوده مي‌شود و بازدم بر آن اثر نامطلوب دارد. در صورت زیاد ماندن در آب جلای آن کم میشود.

برای تمیز نگه داشتن سنگ فیروزه لازم است به موارد زیر توجه کنید:

در صورتی که روی سطح آن روغن یا چربی مالیده شود باعث پر شدن خلل  فرج می شود و به تدريج گرد و غبار موجود در هوا بوسيله ذرات چربی جذب میشود و جلای آن را از بين میبرد. در صورتیکه اثر نفوذ ذرات روغن عميق باشد، ممکن است کانی خاصيت جلاپذيری و صيقل مجدد را نیز از دست بدهد.

سطح شکل این سنگ صدفی است و در شعله حرارت تيره رنگ میشود و رنگ شعله را به علت وجود مس، سبز يا آبی میکند. چنانچه سنگ فيروزه را در لوله بسته قرار دهید و حرارت زيادی به آن دهید آب تبلور فيروزه جدا شده، اثر آن بر ديواره لوله آزمايش ظاهر میشود و کانی به تیرگی متمایل میشود.

  • نظرات کاربران