سنگ درمانی

خواص سنگ مالاکیت ( Malachite )

مالاکیت از کربنات طبیعی مس در نزدیکی معادن مس در گونه رنگهای سبز روشن تا سبز پررنگ و زیبا و سبز مای

خواص سنگ آونتورین Aventurine 

نام سنگ  آونتورین از یک اتفاق شاد، گرفته شده است زمانی در قرن هجدهم، شیشه کاران ونیزی در حال تهیه ش

خواص سنگ سودالیت  Sodalite 

سوداليت سنگی است مؤثر براي فشار خون بالا این سنگ اعصاب را آرام و موزون می کند و باعث تقویت تيروئيد