سنگ ماه تولد

سنگ ماه تولد خرداد چیست؟

مروارید سنگ ماه تولد خرداد ، سنگی زیبا با جذابیت های فراوان مخصوصا اگر دستبند یا گردنبند این سنگ زی

ویژگی ها و خواص سنگ آمیتیست

آمیتیست با نام Amethyst با فرمول شیمیایی SiO2 که از مجموعه کانی هاست از واژه آماتیس به معنای بنفش گ

سنگ ماه تولد اسفند

آکوامارین سنگ متولدین اسفند این سنگ یادمان شانزدهمین و نوزدهمین سالگرد ازدواج و سمبل سلامتی، صداقت،